Poetry Slam

Poesi är ett sätt att skriva och dessutom finns det något som kallas för Poetry Slam. Det är en tävlingsform i estradpoesi, som uppstod i USA 1984. Då läser man upp dikter, på en scen.

Dikterna som man läser upp skall vara originaltexter framförda av poeten själv inom en tidsram av tre minuter. Går man över denna tid får man minuspoäng. Texten man läser ska framföras utan rekvisita, musikinstrument eller andra effekter.

8 Apr 2019