Att bli författare

Om du har en dröm att skriva en bok, en roman, så finns det en del bra punkter att följa.

Först är det bra att planera sitt skrivande. Sen är det bra att träna upp konsten att lyssna, iaktta sin omvärld, att ha tålamod och att slutföra det man företagit sig.

En viktig del av en roman är att bygga dina karaktärer.  Personerna i romanen måste kännas levande och engagera läsaren.

Ett bra sätt att lära sig skriva är att härma andra. Inte kopiera dem eller plagiera, det du ska göra är att betrakta hur andra har gjort.

Det är även viktigt att kunna använda dialog i boken.

Välj perspektiv. Antingen använder man första person (jagform) eller tredje person (hon/han). 

Sen ska du hitta din stil.

Sedan är det att skriva, skriva om och skriva igen!

6 Feb 2019