Karta till frihet
Sex författare - tretton vägar

Köp
Läs smakprov ur:

Karta till frihet


Karta till friheten

Tommy Thuresson
Ina Jedström
Bill Persson
Solveig Artsman
Fredrik Runebert
Charlotte EkbomTankar om boken:
Karta till frihet
Sex författare - tretton vägar


Uppdraget var att tolka ordet frihet. Sen vad resultatet har blivit är väldigt olika. För det är sex olika individer. Det är det som gör

det så spännande, att världen är komplex. Karta till frihet - Sex författare - tretton vägar är berättelser om resor, komplikationer i arbetslivet, om att bryta sig ur vardagslunken, kärleksrelationer, hur en kuf lurar storkapitalet, religionsproblematik, drömtydning, ekonomisk problematik för en småföretagare - och det lyckade drömbröllopet.

Författarna är; Tommy Thuresson, Ina Jedström, Bill Persson, Solveig Artsman, Fredrik Runebert och Charlotte Ekbom. Redaktör för boken är en av författarna, Ina Jedström.


Se omslaget som stor bild:

Karta till frihet
Karta till frihet
Sex författare - tretton vägar