"...Vi har lokaliserat en fiendeflotta. Det är den fientliga Amiral Computers piratflotta. Än så länge har vi ingen visuell kontakt. De är alltför lömska, fega och bra kamouflerade. Våra millitära experter föreslår att den bästa taktiken är att skjuta i blindo och sen titta efter flammor som indikerar träff...

...Vår spaningstjänst har från säkra källor fått reda på att Amiral Computers piratflotta är av exakt samma storlek och typ som vår egen. Sen p.g.a. av våran eminenta kamoufleringsteknik så är även piratflottan tvungna att tillämpa samma teknik som oss, att skjuta i blindo och se om det blir en explosion som indikerar träff. Deras beväpning är lika bra som vår flottas. Det blir helt enkelt till att skjuta varannat skott. Så fort något skepp blir helt sänkt blir en explosion, så att man kan se vilken fartygstyp man kan räkna bort...

...Enligt dina order står våra artelleriskyttar nu direkt under ditt befäl. Välj målområde genom att klicka i vänstra fältet, området där fienden håller till. Det högra fältet är en översiktsbild över vår stolta flotta..

...Detta är ett förintelsekrig. Ingen vinner förrän dess den andres flotta är helt tillintetgjord. Våra skyttar väntar på din order. Vi litar på dig, Kommendörkapten. Se till att vi vinner nu..."

Serum logotyp
Serum logotyp
Bibliotek
http://www.forlaget.se/bibliotek