Alldeles för många dagar USA´s armés överlevnadshandbok
Fältmanual 21-76En bok om konsten att överleva.
I vardagen - men även i extrema situationer.
Skriven av och för den amerikanska armén men mycket kan appliceras även på oss vanliga dödliga människor som stöter på dagliga överlevnadsproblem.

Vad är egentligen stress - och hur hanteras den bäst.
Hur du kontrollerar en naturlig rädsla.
Hur du får människor att stödja dig.
Hur du läser av vädret.
Konflikthantering.

Finns även tips som kanske inte alltid är så lätta att överföra till vardagssituationer.
T.ex. Hur man överlever bombangrepp, bygger kamouflage, hittar vatten, flår en orm... med mera.

Eboken är skriven på engelska och finns i två format. Pdf för dator och doc för handdator.
1. Du får med automatik nerladdningsida, inom några minuter, skickade till din mailadress.
2. Sen är det bara att tanka ner eboken.

Ditt namn

Din E-postadress